Profil - Dec Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne