Profil - Demski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne