Profil - Dmochowski Stefan Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne