Profil - Dobrzański Stanisław Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne