Profil - Dudek Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne