Profil - Dułak Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne