Profil - Durczak Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne