Profil - Dyloch Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne