Profil - Dzikoński Błażej

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne