Profil - Dembrał Stanisław

  • ID: 83658
  • Źródła:

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej