Profil - Dejnis Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Inne wojenne okoliczności

Powiązane galerie i źródła

Załączniki

Foto (3)Dokument (1)
Young Wincenty Dejnis/ Wincenty Dejnis, zdjęcie z młodości
Near Kapatkevichy parish, Latvia where Father Dejnis was a priest prior to his arrest and deportation to USSR/ Okolice Kopatkiewicz, Łotwa , gdzie ks Dejnis był administratorem parafii przed aresztowaniem i wywózką w głąb ZSRS
Priest Wincenty Dejnis, Bavaria, Christmas 1946/ ks. Wincenty Dejnis w czasie pobytu w Bawarii, Boże Narodzenie 1946 r.
Biogram ks. Wincentego Dejnisa, źródło : Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska