Profil - Leligdowicz Włodzimierz 

Doświadczenie wojenne