Profil - Lemantowicz Mikołaj 

Doświadczenie wojenne