Profil - Leśniański Mikołaj 

Doświadczenie wojenne