Profil - Lewandowski Alfons 

Doświadczenie wojenne