Profil - Lewandowski Bronisław 

Doświadczenie wojenne