Profil - Lewandowski Feliks 

Doświadczenie wojenne