Profil - Lewandowski Stanisław 

Doświadczenie wojenne