Profil - Lewandowski Władysław 

Doświadczenie wojenne