Profil - Lewandowski Zygfryd 

Doświadczenie wojenne