Profil - Lewandowski Zygmunt 

Doświadczenie wojenne