Profil - Lewicki Stanisław 

Doświadczenie wojenne