Profil - Lipczyński Tadeusz 

Doświadczenie wojenne