Profil - Litwiński Stanisław 

Doświadczenie wojenne