Profil - Łakomiak Bolesław 

Doświadczenie wojenne