Profil - Łakomiak Władysław 

Doświadczenie wojenne