Profil - Ławrynowicz Wincenty 

Doświadczenie wojenne