Profil - Łęgowski Bronisław 

Doświadczenie wojenne