Profil - Łogwinowicz Dymitr 

Doświadczenie wojenne