Profil - Łopatowski Leopold 

Doświadczenie wojenne