Profil - Łopuszański Eugeniusz 

Doświadczenie wojenne