Profil - Łopuszyński Tomasz 

Doświadczenie wojenne