Profil - Łowczowski Gustaw 

Doświadczenie wojenne