Profil - Łuczyński Franciszek 

Doświadczenie wojenne