Profil - Łukaszczyk Henryk 

Doświadczenie wojenne