Profil - Łukaszczyk Stefan 

Doświadczenie wojenne