Profil - Łukoszczyk Teofil 

Doświadczenie wojenne