Profil - Łuszczyński Paweł 

Doświadczenie wojenne