Profil - Łysiak Mieczysław 

Doświadczenie wojenne