Profil - Lindmajer (Belter) Maria

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Inne wojenne okoliczności

Powiązane galerie i źródła

Załączniki

Foto (1)
Maria in Manchester
1958