Profil - Lis W.F.

  • ID: 157171
  • Źródła:

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Doświadczenie wojenne

Inne wojenne okoliczności