Profil - Leja Stanislaw

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej