Profil - Łaba Roman

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne