Profil - Łaciuk Alojzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne