Profil - Lampa Bernard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne