Profil - Lampara Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne