Profil - Lapa Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne