Profil - Łapicki Ireneusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne