Profil - Laslowski Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne