Profil - Latkowski Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne